Zoom giúp học tập và hội thảo trực tuyến qua video

Zoom giúp học tập và hội thảo trực tuyến qua video 1

Zoom giúp trường học cải thiện kết quả của sinh viên bằng các dịch vụ liên lạc video an toàn cho các lớp học và các cuộc họp hành chính. Zoom cho phép bạn linh hoạt hơn với cách bạn dạy, dễ dàng kết nối với mọi người trên khắp thế giới và thậm chí có thể giúp bạn tạo bản ghi để nâng cao bài học của mình.

Hội thảo qua web / video tăng khả năng truy cập và chất lượng trải nghiệm học tập cho sinh viên ngoài trường, và có thể cho phép trải nghiệm học tập và cộng tác tích hợp cho sinh viên theo học tại các tổ chức khác nhau. Vì bất kỳ cuộc họp Zoom nào cũng có thể được ghi lại và truyền phát giúp sinh viên thành công hơn, và tăng khả năng tiếp cận và học tập thành công cho sinh viên ở nhiều quốc gia.

Zoom có thể giúp bạn:

Tham gia với các học giả và người cố vấn: Thay vì phải loay hoay trong việc đưa một diễn giả đến trường, hãy sử dụng Zoom để đưa các học giả và cố vấn vào lớp học với các sinh viên của bạn. Những cuộc trò chuyện thời gian thực với các chuyên gia sẽ giúp hiểu sâu hơn về nội dung khóa học và thu hẹp khoảng cách giữa học tập kinh nghiệm và ứng dụng trong thế giới thực.

Zoom giúp học tập và hội thảo trực tuyến qua video 2

Hợp tác giữa các tổ chức trực tuyến – Zoom cung cấp truy cập từ xa linh hoạt và theo yêu cầu. Sinh viên học tập ở nước ngoài, hoặc làm việc tại các tổ chức khác nhau có thể sử dụng hội nghị web / video để cộng tác, xây dựng cộng đồng và nâng cao trải nghiệm học tập. Tăng cường hợp tác của sinh viên với các phòng đột phá cho các cuộc họp nhóm.

Hướng dẫn từ xa – Hội thảo qua web / video có thể giúp việc giảng dạy trở nên dễ dàng hơn khi bạn bận rộn với việc du lịch hoặc nghiên cứu ngoài công trường.

Kết nối phòng hội thảo trên đám mây (cloud) sẽ hiệu quả về chi phí cho phép nhân viên hành chính và giảng viên trong toàn trường, quận gặp mặt trực tiếp trực tuyến đễ thảo luận dễ dàng và rõ ràng hơn.

Thu lại nội dung cuộc thảo luận bằng video để sinh viên, giáo viên có thể xem lại bất kỳ lúc nào

Tích họp với các hệ thống quản lý học tập phổ biến như Moodle, Canvas, Desire2Learn, Sakai, and Blackboard.

You may also like...

Leave a Reply