Vẻ đẹp hiện nguyên hình thì thuyết phục hơn bất cứ thư từ

Vẻ đẹp hiện nguyên hình thì thuyết phục hơn bất cứ thư từ giới thiệu nào.

Personal beauty is a greater recommendation than any letter of introdution.

Vẻ đẹp hiện nguyên hình thì thuyết phục hơn bất cứ thư từ 1

Aristotle

You may also like...

Leave a Reply