Tôi không quan tâm tới ai khen chê thế nào. Tôi chỉ đi

Tôi không quan tâm tới ai khen chê thế nào. Tôi chỉ đi theo cảm xúc của riêng mình.

I pay no attention whatever to anybody’s praise or blame. I simply follow my own feelings.

Tôi không quan tâm tới ai khen chê thế nào. Tôi chỉ đi 1

Wolfgang Amadeus Mozart

You may also like...

Leave a Reply