Tình yêu là một ngọn lửa nồng nhiệt, đừng để nó thiêu cháy

Tình yêu là một ngọn lửa nồng nhiệt, đừng để nó thiêu cháy sự nghiệp. Ái tình như người khát nước, nhưng phải được uống nước trong sạch.

Tình yêu là một ngọn lửa nồng nhiệt, đừng để nó thiêu cháy 1

Vladimir Ilyich Lenin

You may also like...

Leave a Reply