Thực trạng giáo dục vùng dân tộc thiểu số rất ít người và kiến nghị, đề xuất

0
7
20150114062043 0102correctinginstantgrammarchecker728x90 - Thực trạng giáo dục vùng dân tộc thiểu số rất ít người và kiến nghị, đề xuấtaff i?offer id=97&file id=1138&aff id=3089 - Thực trạng giáo dục vùng dân tộc thiểu số rất ít người và kiến nghị, đề xuất

Thực trạng giáo dục vùng dân tộc thiểu số rất ít người và kiến nghị, đề xuất 1Các dân tộc thiểu số rất ít người (DTTSRIN) thường cư trú tập trung tại vùng cao, biên giới, thuộc các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Giao thông đi lại khó khăn do độ dốc lớn, vào mùa mưa hầu hết các bản bị cô lập với khu vực xung quanh; điện, nước sinh hoạt còn thiếu; trang thiết bị cơ sở y tế chưa đáp ứng đủ nhu cầu chăm lo sức khỏe của người dân.
Đọc thêm