Reflector Teacher giúp chia sẻ ý tưởng và thu hút học sinh dễ dàng.

reflector-teacher-giup-chia-se-y-tuong-va-thu-hut-hoc-sinh-de-dang.png

Reflector Teacher là một giải pháp phù hợp với ngân sách, dễ sử dụng, giúp chia sẻ ý tưởng và thu hút học sinh dễ dàng.

Reflector Teacher biến các thiết bị Mac, Windows và Android thành các máy thu AirPlay, Google Cast hoặc Miracast. Sử dụng Reflector để hiển thị không dây và ghi lại iPhone, iPad, Chromebook, thiết bị Android và máy tính bảng Windows trên màn hình lớn.

Reflector Teacher giúp chia sẻ ý tưởng và thu hút học sinh dễ dàng. 1
Reflector Teacher được sử dụng trong hơn 100.000 phòng học trên khắp thế giới. Nó được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong giáo dục. Các nhà giáo dục sử dụng nó như một cách hợp lý để hiển thị nhanh chóng, thuận tiện và không dây các thiết bị di động đến màn hình lớn trong lớp học.

You may also like...

Leave a Reply