Kahoot – nền tảng học tập dựa trên trò chơi

kahoot-nen-tang-hoc-tap-dua-tren-tro-cho

Kahoot – nền tảng học tập dựa trên trò chơi. miễn phí cho giáo viên và học sinh.

Trò chơi được sử dụng ở đây là những câu hỏi trắc nghiệm, không chỉ là những câu hỏi lý thuyết đơn thuần, người dùng có thể tích hợp thêm hình ảnh và video vào bài.

Bản chất của Kahoot! là một website, vì thế, người học có thể trả lời những câu hỏi thông qua trình duyệt web trên mọi thiết bị có kết nối internet.

Kahoot! được thiết kế cho phương pháp Social Learning, với những người học tập trung quanh một màn hình chung như bảng trắng tương tác, máy chiếu hoặc màn hình máy tính.

Cách chơi rất đơn giản; tất cả người chơi kết nối bằng mã PIN trò chơi đã tạo được hiển thị trên màn hình chung và sử dụng thiết bị để trả lời các câu hỏi do giáo viên, lãnh đạo doanh nghiệp hoặc người khác tạo ra. Những câu hỏi có thể được thay đổi để có điểm thưởng. Điểm sau đó hiển thị trên bảng xếp hạng sau mỗi câu hỏi.

Kahoot - nền tảng học tập dựa trên trò chơi 1

Cộng tác

Làm cho việc học tuyệt vời thậm chí còn tốt hơn với nhau! Trong Kahoot! đối với các trường học, bạn có thể đồng sáng tạo, chỉnh sửa và chia sẻ các trò chơi học tập cùng với các giáo viên khác từ khoa, trường hoặc thậm chí quận trong một không gian nhóm riêng.

Tiết kiệm thời gian và được tổ chức

Sử dụng tính năng thư mục để sắp xếp các trò chơi cá nhân của bạn trong My Kahoots và school kahoots trong không gian nhóm theo chủ đề, lớp, bộ phận hoặc các tiêu chí khác. Không gian nhóm của bạn đóng vai trò là ngân hàng trường học của bạn mà các giáo viên hiện tại và tương lai có thể truy cập, vì vậy Kahoot! cho các trường học sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm các trò chơi học tập có liên quan.

Chia sẽ các báo cáo đánh giá chi tiết

Các báo cáo chi tiết, trực quan sẽ hỗ trợ đánh giá quá trình và giúp bạn cải thiện kết quả học tập của học sinh. Các báo cáo cũng có thể được chia sẻ giữa các nhà giáo dục và quản trị viên trường học.

You may also like...

Leave a Reply