ClassMarker – phần mềm tạo câu đố trên web chuyên nghiệp

classmarker-phan-mem-tao-cau-do-tren-web-chuyen-nghiep

 

ClassMarker – phần mềm tạo câu đố trên web chuyên nghiệp là một giải pháp kiểm tra trực tuyến dễ sử dụng, có thể tùy chỉnh để đánh giá kinh doanh, đào tạo và giáo dục với bài kiểm tra & câu đố được phân loại ngay lập tức giúp bạn tiết kiệm hàng giờ giấy tờ!

ClassMaker được hosted trên website của nhà cung cấp theo mô hình SAAS. Phần mềm tạo câu hỏi không chỉ ứng dụng trong nhà trường mà còn trong doanh nghiệp để tạo các bài kiểm tra, đánh giá trước khi tuyển dụng, đào tạo khách hàng từ xa.

Tính năng:

ClassMarker - phần mềm tạo câu đố trên web chuyên nghiệp 1
 • Kết quả kiểm tra tức thì
 • Bài kiểm tra và câu hỏi không giới hạn
 • Xuất nhập Câu hỏi & Bài Kiểm tra
 • Tạo thêm quản trị viên để giúp quản lý tài khoản của bạn
 • Chọn ngẫu nhiên các câu hỏi và/ hoặc câu trả lời
 • Câu đố nhúng trực tiếp trong trang web của bạn
 • Tạo bài kiểm tra trong WordPress
 • Làm bài kiểm tra cho các trang web của Google
 • Bài kiểm tra nhúng trong các trang web Wix
 • Thêm giới hạn thời gian và đặt ngày kiểm tra
 • Đặt mật khẩu và hạn chế IP
 • Loại câu hỏi: Nhiều lựa chọn, Đúng / Sai, Kết hợp, Trả lời ngắn, Bài tiểu luận và nhiều loại Câu hỏi khác
 • Nhúng hình ảnh, tập tin, video, âm thanh
 • Có thể bán bài kiểm tra của bạn
 • Làm thế nào để White Label thi trực tuyến
 • Lọc ứng viên với các kỳ thi tuyển dụng
 • Chứng chỉ trực tuyến tùy chỉnh
 • Tạo câu hỏi thông qua Webhooks & API

You may also like...

Leave a Reply