Home Học Online MC - Truyền hình

MC - Truyền hình

Dựng TVC quảng cáo và clip viral chuyên nghiệp

Bạn sẽ học được gì Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo Phát...

Khóa học làm phim theo tiêu chuẩn Hollywood

Bạn sẽ học được gì Xây dựng được kịch bản phim theo chuẩn Hollywood Tinh...

Trở thành MC Pro cùng MC Công Tố

Bạn sẽ học được gì Nâng cao ngay khả năng đứng trước công chúng. Nâng...

MC tiệc cưới

Bạn sẽ học được gì Phong tục và nghi thức cưới hỏi của 3 miền. ...

MC chuyên nghiệp

Bạn sẽ học được gì Hiểu rõ ràng hơn về nghề MC Làm chủ được...