Home Học Online Kinh doanh

Kinh doanh

Kỹ năng phục vụ khách mua và khách bán

Bạn sẽ học được gì Tư duy mua bán và hiểu được bản chất của kinh doanh...

Bí mật kinh doanh online tuyệt đỉnh

Bạn sẽ học được gì Xác định được rõ động cơ, mục tiêu, tâm thế và kĩ...

Kỹ năng bán hàng trực tiếp cho chuyên viên khách hàng

Bạn sẽ học được gì - Nắm vững quy trình bán hành trực tiếp - Cải thiện kỹ năng...

Ứng dụng phần mềm để kinh doanh trực tuyến hiệu quả

Bạn sẽ học được gì Cải thiện khả năng quản lý dòng tiền hiệu quả  ...

Quản trị rủi ro trong dự án ( Managing Project Risks and Changes )

Bạn sẽ học được gì Hoạch định và quản lý truyền thông Quản lý rủi...

Telesales chuyên sâu cho lĩnh vực Giáo dục

Bạn sẽ học được gì Qua khóa học bạn có thể: Nắm rõ được những triết...

Chân dung chuyên viên Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Bạn sẽ học được gì Có cái nhìn tổng quan hơn về ngành CSKH Nắm...

Nhượng quyền – nền tảng và thực tế áp dụng

Bạn sẽ học được gì Am hiểu về ngành nhượng quyền Hiểu về các ngành...

Kỹ năng giao tiếp và Bán hàng chuyên nghiệp tại cửa hàng bán lẻ

Bạn sẽ học được gì • Tăng gấp đôi doanh số khi sử dụng đúng phương pháp Upsell và CrossSell.  ...

Kỹ năng bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng

Bạn sẽ học được gì Hiểu tầm quan trọng của bán chéo sản phẩm/dịch vụ trong ngân...

Bí quyết xây dựng mối quan hệ trong kinh doanh

Bạn sẽ học được gì • Tư duy đúng về việc xây dựng mối quan hệ trong kinh doanh. ...

Xây dựng mô hình TMĐT B2C thành công

Bạn sẽ học được gì Có cái nhìn tổng quan về cách thức vận hàng công ty...

Kinh doanh AirBnB không cần sở hữu nhà

Bạn sẽ học được gì Thấu hiểu toàn diện về kinh doanh AirBnB tại Việt Nam và...

Pháp luật trong kinh doanh bất động sản

Bạn sẽ học được gì   Nắm được cơ bản nhất những quy định về...

Bán hàng trực tuyến cơ bản 2017

Bạn sẽ học được gì Hoàn thiện kế hoạch bán hàng trên Facebook. Đa dạng...

Công thức vàng dành cho kỹ năng tìm kiếm khách hàng đỉnh cao

Bạn sẽ học được gì Xác định được các nguồn khách hàng  xung quanh Xây...

Kỹ Năng Bán Bảo Hiểm Nhân Thọ Chuyên Nghiệp

Bạn sẽ học được gì Giới thiệu về nghệ và thị trường bảo hiểm nhân thọ...

Kỹ năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng theo tiêu chuẩn CBP (...

Bạn sẽ học được gì Chương trình "Kỹ năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng" của Mana Online Business School sẽ...