Home Học Online Kế toán - tài chính - đầu tư

Kế toán - tài chính - đầu tư

10 rủi ro bất biến và phương pháp X-quang bất động sản

Bạn sẽ học được gì Sau khi kết thúc khóa học bất động sản này: Bạn...

Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bạn sẽ học được gì Nắm chắc kiến thức về thuế thu nhập cá nhân. ...

Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính

Bạn sẽ học được gì Hiểu và lập được TRỌN BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH. ...

Làm kế toán tổng hợp thực tế và làm báo cáo tài chính trên...

Bạn sẽ học được gì Nắm vững các nghiệp vụ kế toán tổng hợp Phương...

Kế toán thuế thực hành

Bạn sẽ học được gì Hiểu các quy định kế toán thuế Hoàn thiện các...

ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1- Course 1)

Bạn sẽ học được gì Nắm những thông tin quan trọng về kì thi môn FAB/F1 của...

ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1- Course 2)

Bạn sẽ học được gì Nắm những thông tin quan trọng về kì thi môn FAB/F1 của...

Bí quyết mua bán bất động sản thành công

Bạn sẽ học được gì Thông qua khóa học kinh doanh bất động sản, bạn sẽ nắm vững: ...

ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1- Course 4)

Bạn sẽ học được gì Nắm những thông tin quan trọng về kì thi môn FAB/F1 của...

ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1- Course 3)

Bạn sẽ học được gì Nắm những thông tin quan trọng về kì thi môn FAB/F1 của...

Nghiệp vụ MISA nâng cao

Bạn sẽ học được gì Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý tính hợp pháp, hợp...

Học thực tế kế toán nhà hàng từ A đến Z

Bạn sẽ học được gì • Nắm vững toàn bộ công việc liên quan tới kế toán nhà hàng. ...

Kiến thức chứng khoán cho người mới bắt đầu

Bạn sẽ học được gì Tổng quan về chứng khoán. Các quy định giao dịch...

Kỹ năng giải trình số liệu khi thanh tra thuế toàn diện

Bạn sẽ học được gì Hướng dẫn A-Z chuẩn bị và làm việc với đoàn kiểm tra...

Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Excel

Bạn sẽ học được gì Tự làm kế toán tổng hợp cho bất cứ doanh nghiệp nào,...

Tài Chính-Kế Toán-Thuế khởi nghiệp

Bạn sẽ học được gì Có ngay những kiên thức nền tảng về tài chính, kế toán...

Công cụ gây quỹ dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Bạn sẽ học được gì Bạn sẽ được học: Cách lập kế hoạch gây quỹ NPO...

Tổng quan về thuế

Bạn sẽ học được gì • Tự tin làm những công việc đã học và áp dụng vào doanh nghiệp...