Home Học Online HR - Phát triển nguồn lực

HR - Phát triển nguồn lực

Bí quyết tuyển dụng từ A-Z

Bạn sẽ học được gì Bóc tách những sai lầm cố hữu trong khâu tuyển dụng. ...

Phát triển và duy trì năng lực nhân viên

Bạn sẽ học được gì Nắm được nguyên tắc và kỹ thuật phát triển nhân viên. ...

Xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm cho doanh nghiệp

Bạn sẽ học được gì   ·         Tìm hiểu về kế hoạch đào tạo tại doanh...

Nghiệp vụ Hành chính – Văn phòng và Quản lý nhân sự từ A-Z

Bạn sẽ học được gì Nắm được toàn bộ các kiến thức về pháp luật thuế TNCN...

X-Trainer Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ đào tạo nội bộ tại Doanh nghiệp

Bạn sẽ học được gì Các công việc cụ thể của mảng đào tạo nội bộ trong...

Nghệ thuật tuyển dụng để thành công – Dành cho người lần đầu làm...

Bạn sẽ học được gì • Biết cách ứng dụng kỹ thuật phỏng vấn hành vi.   • Nắm được...

Đào tạo và Phát triển nhân sự trong doanh nghiệp

Bạn sẽ học được gì • Hiểu được vai trò của công tác Đào tạo và phát triển nhân sự...

Sếp giỏi không làm tất cả

Bạn sẽ học được gì Phân tích các nguyên nhân và hậu quả của việc Sếp làm...

Bí quyết vàng chinh phục nhà tuyển dụng

Bạn sẽ học được gì • Tự tin trả lời câu hỏi và giải quyết các vấn đề khi tham...

Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ tuyển dụng cơ bản

Bạn sẽ học được gì Nắm được những kiến thức nền tảng cơ bản của nghiệp vụ...

Sử dụng công cụ DISC và 12 cung hoàng đạo trong tuyển dụng

Bạn sẽ học được gì Hiểu rõ khả năng của mình hoặc ứng viên. Định...

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bạn sẽ học được gì Vững vàng hiểu gốc rễ xây dựng VHDN thành công. ...

Kỹ năng đánh giá thành tích nhân viên

Bạn sẽ học được gì  Vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý trong việc...

Ứng dụng tư duy marketing trong truyền thông tuyển dụng

Bạn sẽ học được gì Hiểu được những nội dung nền tảng của công việc truyền thông...