Cách xài tiền tiêu vặt là một môn học trong thời khóa biểu

0
73
20150114062043 0102correctinginstantgrammarchecker728x90 - Cách xài tiền tiêu vặt là một môn học trong thời khóa biểuaff i?offer id=97&file id=1138&aff id=3089 - Cách xài tiền tiêu vặt là một môn học trong thời khóa biểu

muah pxau - Cách xài tiền tiêu vặt là một môn học trong thời khóa biểuCon trai tôi vào lớp 1. Làm trong mảng tài chính, tôi biết con cần hiểu giá trị của tiền bạc và cách ứng xử với tiền càng sớm càng tốt. Mặc nhiều người phản đối, tôi vẫn kiên quyết tập cho con sử dụng tiền tiêu vặt.
Đọc thêm