300 giáo viên cốt cán tham gia bồi dưỡng môn Lịch sử

0
37
20150114062043 0102correctinginstantgrammarchecker728x90 - 300 giáo viên cốt cán tham gia bồi dưỡng môn Lịch sửaff i?offer id=97&file id=1138&aff id=3089 - 300 giáo viên cốt cán tham gia bồi dưỡng môn Lịch sử

img 4850 - 300 giáo viên cốt cán tham gia bồi dưỡng môn Lịch sửSáng 9/10, Bộ GD&ĐT tổ chức bồi dưỡng về giáo dục Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông cho gần 300 giáo viên cốt cán môn Lịch sử của các trường phổ thông và cán bộ quản lý cấp Sở/Phòng GD&ĐT phụ trách môn Lịch sử của 31 tỉnh thành phố phía Bắc. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tham dự chương trình.
Đọc thêm