Home Tags Video

Tag: Video

video

Kiến trúc đoạt giải nhất của văn phòng luật Banner & Witcoff

https://www.youtube.com/watch?v=m2h93nHaCqs
video

Tham quan Viện Năng Lượng Hạt Nhân ở Washington

https://youtu.be/dMq8ex68WXw
video

Văn phòng làm việc tuyệt đẹp của GlaxoSmithKline

https://youtu.be/SUV1qRQ3dAQ

Shopify khoe thiết kế văn phòng cực đẹp

http://youtube.com/watch?v=j0dH_V34GSM
video

Không gian làm việc sáng tạo của App Haus

https://www.youtube.com/watch?v=eVq5ZzJzsis
video

Thiết kế văn phòng đẹp của FirsRand Bank

https://www.youtube.com/watch?v=2h2NxtW13WQ
video

Văn phòng làm việc sáng tạo của ThoughtWorks

https://www.youtube.com/watch?v=d67nLyjN4hQ
video

Thiết kế văn phòng làm việc tương lai của AutoDesk

https://www.youtube.com/watch?v=8C3MHCFmoDQ
video

Thiết kế văn phòng làm việc của Fair Life

https://www.youtube.com/watch?v=GHp2ltg3kyw
video

Thiết kế không gian làm việc tại AIREA

https://www.youtube.com/watch?v=JMe2xLsIZxg
video

Thiết kế không gian làm việc tại IdeaPaint

https://www.youtube.com/watch?v=ttjhgBVyo5Q
video

Thiết kế không gian làm việc mở tại Sparks Extreme Creativity

https://www.youtube.com/watch?v=KLxFbFAhfJg
Inline
Inline
Skip to toolbar