Home Tags Video

Tag: Video

video

Asana – Tập yota thư thái tinh thần tại trụ sở làm việc

https://www.youtube.com/watch?v=-MjaU8owpQo
video

DotCloud – Trụ sở làm việc ẩn mình trong rừng xanh

https://www.youtube.com/watch?v=3Q2A3xDUcZI
video

Fab.com – Không gian làm việc thoải mái như tiệm Cà phê

https://www.youtube.com/watch?v=Vi_kdJqBDy0
video

LikeALittle – Trụ sở nhỏ của những hacker

https://www.youtube.com/watch?v=MAihXfHa7K8
video

Linkedln – Mạng lưới làm việc chuyên nghiệp tại Tổng hành dinh

https://www.youtube.com/watch?v=Osaeysjzlr4
video

Airbnb – Trải nghiệm không gian làm việc cùng với Người Sáng Lập

https://www.youtube.com/watch?v=-kFoYSczt3Y
video

Yelp – Trải nghiệm không gian làm việc “5 sao”

https://www.youtube.com/watch?v=bShTkczeXT0
video

Lit Motors – Trụ sở sản xuất ra xe hơi điện hai bánh

https://www.youtube.com/watch?v=JMYdUwUVE6w
video

EventBrite – Trụ sở làm việc đầy sắc cam đáng yêu

https://www.youtube.com/watch?v=zMdG6higGqM
video

Youtube – Trụ sở làm việc kì lạ và đầy sáng tạo

https://www.youtube.com/watch?v=NcE6deGdGlU
video

Tumblr – Tổng hành dinh làm việc đáng kinh ngạc tại New York

https://www.youtube.com/watch?v=R3nPyMsEPhM
video

Chuyến tham quan tổng hành dinh GroupMe

https://www.youtube.com/watch?v=J-Ai56oBreA
video

HotelTonight – Trụ sở làm việc thoải mái như khách sạn

https://www.youtube.com/watch?v=6it9NP4_k_Q
Inline
Inline