Tiền bạc không phải là tất cả. Vì còn có vàng và kim

Tiền bạc không phải là tất cả. Vì còn có vàng và kim cương.

Điều quan trọng là đặt mình vào vị trí khách hàng.

Điều quan trọng là đặt mình vào vị trí khách hàng.

Tôi sợ điều nằm trong bản thân mình hơn là điều đến từ

Tôi sợ điều nằm trong bản thân mình hơn là điều đến từ ngoại cảnh.

Mong chúng ta có thể yêu thương sao cho không bao giờ phải

Mong chúng ta có thể yêu thương sao cho không bao giờ phải hối tiếc vì tình yêu của chúng ta.

Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai

Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.

Còn có thứ hiếm hơn, tốt đẹp hơn, khó kiếm hơn cả tài

Còn có thứ hiếm hơn, tốt đẹp hơn, khó kiếm hơn cả tài năng. Đó là có thể nhận ra được tài năng.

Người bất mãn với bản thân mình thì có thể làm gì?

Người bất mãn với bản thân mình thì có thể làm gì?

Viết là công việc nặng nhọc đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng

Viết là công việc nặng nhọc đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng Lười biếng.

Nếu thực tế không vừa với học thuyết, hãy thay đổi thực tế.

Nếu thực tế không vừa với học thuyết, hãy thay đổi thực tế.

Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ

Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Ngày lãng phí vì người khác không lãng phí với bản thân mình.

Ngày lãng phí vì người khác không lãng phí với bản thân mình.

Nhiệm vụ của tuổi trẻ là thách thức tham nhũng.

Nhiệm vụ của tuổi trẻ là thách thức tham nhũng.

Nỗi sợ hãi có công dụng, nhưng sự hèn nhát thì không.

Nỗi sợ hãi có công dụng, nhưng sự hèn nhát thì không.

Bản chất của con người là nghĩ sáng suốt và hành động lố

Bản chất của con người là nghĩ sáng suốt và hành động lố bịch.
Inline
Inline
Skip to toolbar