video

Etsy – Văn phòng làm đồ thủ công thiên đường

https://www.youtube.com/watch?v=0hCSdmpdJuE
video

Socialcam – Trụ sở làm việc với nhiều bước cải tiến mới

https://www.youtube.com/watch?v=j0hsInbqPn0
video

Posterous – Trụ sở làm việc đầy cảm hứng

https://www.youtube.com/watch?v=p5b_E-51N9c
video

IGN – Tổng hành dinh đầy cảm hứng về game

https://www.youtube.com/watch?v=labJH4URigo
video

Seesmic – Thiết kế văn phòng làm việc thân thiện như ở nhà

https://www.youtube.com/watch?v=g2GKycuVtC8
video

Không gian làm việc đầy sáng tạo của Scribd

https://www.youtube.com/watch?v=WWccN_uu0gY
video

Không gian làm việc đầy sắc hồng của Lyft

https://youtu.be/_F1M-OSR7Zw
video

DogVacay – Văn phòng làm việc cực vui của những người yêu chó

https://www.youtube.com/watch?v=HAOxdZE9iHk
video

Tổng hành dinh cực đẹp của công ty Minted

https://www.youtube.com/watch?v=FVMKeASGRmw
video

Không gian làm việc độc đáo của công ty Braintree

https://www.youtube.com/watch?v=VoiHi79zCPc
video

Tổng hành dinh của Hài Hước hay là Chết

https://www.youtube.com/watch?v=HFGZ8mDEU-w
video

Không gian làm việc đầy màu xanh của Houzz

https://youtu.be/z8TCQw7Ya5k
Inline
Inline
Skip to toolbar