Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm kiếm một cơ hội thật tốt,

7

“Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm kiếm một cơ hội thật tốt, nếu bạn muốn có một công ty lớn, bạn hãy nghĩ đến những vấn đề mà bạn phải đối mặt trước khi thành công.”

Danh ngôn của nhà lãnh đạo Jack Ma.

Leave a Reply