Ban có thể tin vào những giấc mơ của mình

14

“Bạn có thể tin vào những giấc mơ của mình, nhưng bạn phải hành động để biến những giấc mơ ấy thành hiện thực.”

Danh ngôn của Nick Vujicic.

Leave a Reply