Ai điều khiển được lòng say mê của mình thì đó là ông chủ

0
13

Ai điều khiển được lòng say mê của mình thì đó là ông chủ

“Ai điều khiển được lòng say mê của mình thì đó là ông chủ.”

Ngạn ngữ Nga.

Leave a Reply