Ai điều khiển được lòng say mê của mình thì đó là ông chủ

0
11

Ai điều khiển được lòng say mê của mình thì đó là ông chủ

“Ai điều khiển được lòng say mê của mình thì đó là ông chủ.”

Ngạn ngữ Nga.