Ai điều khiển được lòng say mê của mình thì đó là ông chủ

22

“Ai điều khiển được lòng say mê của mình thì đó là ông chủ.”

Ngạn ngữ Nga.

Leave a Reply