Tất cả những gì xảy ra với bạn sẽ định nghĩa con người bạn

Tất cả những gì xảy ra với bạn sẽ định nghĩa con người bạn

“Tất cả những gì xảy ra với bạn sẽ định nghĩa con người bạn, định nghĩa cuộc sống của bạn, nếu bạn không hành động để định nghĩa chính mình.”

Danh ngôn của Nick Vujicic.

You may also like...

Leave a Reply