Tất cả những gì xảy ra với bạn sẽ định nghĩa con người bạn

14

“Tất cả những gì xảy ra với bạn sẽ định nghĩa con người bạn, định nghĩa cuộc sống của bạn, nếu bạn không hành động để định nghĩa chính mình.”

Danh ngôn của Nick Vujicic.

Leave a Reply