Thế giới chẳng quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu

Thế giới chẳng quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu

Leave a Reply

Inline
Inline