Thế giới chẳng quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu.

13

Thế giới chẳng quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Họ sẽ trông chờ bạn làm được điều gì đó trước khi bạn tự hài lòng với chính bản thân mình.

Leave a Reply