Ai làm bằng gió thì sẽ được trả lương bằng khói

21

Ai làm bằng gió thì sẽ được trả lương bằng khói.

Danh ngôn của Ngạn ngữ Nga

Leave a Reply