Ai làm bằng gió thì sẽ được trả lương bằng khói

Ai làm bằng gió thì sẽ được trả lương bằng khói

Ai làm bằng gió thì sẽ được trả lương bằng khói.

Danh ngôn của Ngạn ngữ Nga

You may also like...

Leave a Reply