Trong ngành thương mại điện tử, điều quan trọng nhất

Trong ngành thương mại điện tử, điều quan trọng nhất

Try Wrike: fast, easy, and efficient project collaboration software

Trong ngành thương mại điện tử, điều quan trọng nhất là bạn làm mọi thứ với niềm đam mê và luôn duy trì niềm đam mê ấy đến cuối cùng.

Danh ngôn của lãnh đạo Jack Ma

 

Try Wrike: fast, easy, and efficient project collaboration software

You may also like...

Leave a Reply