Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về

Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về

Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.

Khuyết danh

You may also like...

Leave a Reply

Inline
Inline
Skip to toolbar