Chăm chú rình cơ hội, khôn khéo và mạnh bạo nắm lấy nó

cham-chu-rinh-co-hoi-khon-kheo-va-manh-bao-nam-lay-no

“Chăm chú rình cơ hội, khôn khéo và mạnh bạo nắm lấy nó, hăng hái và kiên nhẫn dùng nó, đó là những đức để thành công.” – Augustin Phelps

You may also like...

Leave a Reply