Chăm chú rình cơ hội, khôn khéo và mạnh bạo nắm lấy nó

0
1

Chăm chú rình cơ hội, khôn khéo và mạnh bạo nắm lấy nó

“Chăm chú rình cơ hội, khôn khéo và mạnh bạo nắm lấy nó, hăng hái và kiên nhẫn dùng nó, đó là những đức để thành công.” – Augustin Phelps

Leave a Reply