Đánh giá bản thân bằng thành tích

0
0

Đánh giá bản thân bằng thành tích

“Đánh giá bản thân bằng thành tích, đánh giá người khác bằng thành ý.”

Danh ngôn lãnh đạo của Guy Kawasaki

Leave a Reply