Đánh giá bản thân bằng thành tích

danh-gia-ban-than-bang-thanh-tich

“Đánh giá bản thân bằng thành tích, đánh giá người khác bằng thành ý.”

Danh ngôn lãnh đạo của Guy Kawasaki

You may also like...

Leave a Reply