• Uncategorized

Đánh giá bản thân bằng thành tích

Đánh giá bản thân bằng thành tích

“Đánh giá bản thân bằng thành tích, đánh giá người khác bằng thành ý.”

Danh ngôn lãnh đạo của Guy Kawasaki

You may also like...

Leave a Reply

Inline
Inline
Skip to toolbar