Người nhận những lao khổ, tất chịu đựng được oán trách

nguoi-nhan-nhung-lao-kho-tat-chiu-dung-duoc-oan-trach

“Người nhận những lao khổ, tất chịu đựng được oán trách; người nhận các công việc tất sẽ bị phê bình. Dưới những lời oán trách, có điều từ ái nhẫn nại; lời phê bình ẩn chứa vàng ngọc bên trong.”

Danh ngôn hưởng thụ công việc – Hòa Thượng Thích Chánh Nghiêm

You may also like...

Leave a Reply