Nếu bạn tốn quá nhiều thời gian để nghĩ về một điều gì

Nếu bạn tốn quá nhiều thời gian để nghĩ về một điều gì

Nếu bạn tốn quá nhiều thời gian để nghĩ về một điều gì, bạn sẽ không bao giờ hoàn thành nó.

“If you spend too much time thinking about a thing, you’ll never get it done.” – Bruce Lee

Danh ngôn của Lý Tiểu Long

Leave a Reply

Inline
Inline