Những điều vĩ đại được thực hiện qua sự dũng cảm

0
2

Những điều vĩ đại được thực hiện qua sự dũng cảm

Những điều vĩ đại được thực hiện qua sự dũng cảm nhiều hơn là bằng trí khôn.

Leave a Reply