Chí khí mạnh mẽ là sao Bắc Đẩu

0
6

Chí khí mạnh mẽ là sao Bắc Đẩu

“Chí khí mạnh mẽ là sao Bắc Đẩu trong đêm tối mênh mông”

BROWNING

Leave a Reply