Chí khí mạnh mẽ là sao Bắc Đẩu

0
7

Chí khí mạnh mẽ là sao Bắc Đẩu

“Chí khí mạnh mẽ là sao Bắc Đẩu trong đêm tối mênh mông”

BROWNING