Mỗi người phải kiên trì đường đi mình đã mở ra

Mỗi người phải kiên trì đường đi mình đã mở ra
Mỗi người phải kiên trì đường đi mình đã mở ra, không bị quyền uy dọa ngã, không bị quan điểm đương thời khống chế, cũng không bị thời thượng cám dỗ.

You may also like...

Leave a Reply

Inline
Inline
Skip to toolbar